Serveis i solucions IT:

A Serviclients busquem donar resposta a les necessitats dels nostres clients, proporcionant serveis i solucions en l’àmbit de les IT. És per aquest motiu que, el nostre equip de professionals especialitat en un ampli ventall de tecnologies, ens permeten abordar qualsevol projecte que els nostres clients necessitin dur a terme.

El nostre equip de professionals repartits per Espanya, Portugal i Mèxic, participen en diferents projectes de desenvolupament, d’infraestructures / sistemes i de consultoria informàtica.

A Serviclients basem la nostre metodologia en les millors pràctiques obtingudes en la consultoria, transformació, implementació i gestió de serveis. La clau de la metodologia utilitzada per a aconseguir l’èxit del servei està basada en els següents pilars:

 • Comunicació i transparència
 • Proporcionar qualitat i millora contínua
 • Localitzar, mesurar i gestionar els riscs
 • Formació permanent dels nostres professionals

 

Sabem que els nostres professionals garanteixen l’èxit dels nostres projectes. És per això que Serviclients ha apostat per un model de gestió per competències, alineant la gestió de RRHH amb la estratègia empresarial, doncs és un model centrat en les persones i en la seva conducta; poder identificar el nostre talent és la clau per a donar el millor dels serveis. Aquest model ens permet identificar i valorar, amb els màxims nivells de fiabilitat i validesa, les característiques personals necessàries per el rendiment excel·lent d’un lloc de treball, així com aconseguir la màxima adequació persona-posició.

La proximitat amb els nostres professionals fan d’aquest model de gestió un model centrat en les persones, amb l’objectiu d’implicar als nostres treballadors amb la nostra companyia. És per això que vetllem per oferir polítiques de RRHH coherents i atractives, garantint la retenció del talent.


El nostre equip de headhunters està especialitzat en la recerca i atracció del talent del sector IT.

La utilització d’eines de reclutament 3.0, la nostre base de dades amb informació de milers de professionals del sector, la nostra gestió per competències i els nostres importants llaços laborals que fomenten el networking, són la base de la nostra estratègia d’identificació i atracció del talent. A banda de la publicació en els portals d’ocupació, borses de treball, universitats i xarxes socials, el nostre equip de headhunters és expert en trobar el talent ocult mitjançant la recerca directa tant en portals d’ocupació com en xarxes professionals.

Les tecnologies en les que som especialistes:

1.- Desenvolupament i Testing

Professionals relacionats amb el desenvolupament i el testeig de software.

 • Java (J2EE, EJB, JSP, Spring, Hibernate, Struts, Tomcat, JBoss,
  Wicket, GWT)
 • .NET (C#, VB, ASP.NET, MVC, Silverlight, Sharepoint)
 • FrontEnd (Html5, JavaScript, CSS3, AngularJS, JQuery, Responsive design, Bootstrap)
 • Backend (Ruby, Django, Python)
 • HOST (Cobol, DB2, AS400, Microfocus, Ficheros Indexados)
 • PHP5 (Zend, Cake, Symfony2, LAMP)
 • Programari Embegut (C, C++,Ensamblador)
 • Aplicacions Mòbils (Android, IOS, Ionic, Cordova)
 • Integracions (SOAP, Restful, XML, WebServices)
 • Arquitectura SOA (Tibco, WSO2, ESB)
 • Testing/QA (JIRA, Selenium, JMeter, HP Quality Center, Automatización)
 • BigData (Hadoop) de desenvolupament

 

2.- Infraestructures

Professionals relacionats amb l’administració i manteniment d’infraestructures i sistemes, garantint l’estabilitat i la viabilitat dels projectes i serveis, així com la seva millora contínua.

 • Helpdesk IT (1rnivel,2ºnivell i CallCenter)
 • Administradors de sistemes (Windows, Unix/Linux,MacOS,AS400).
 • Administradors de BBDD relacionals (Oracle,SQLServer,DB2).
 • Administradors de BBDD norelacionales (NOSQL, CouchDB, MongoDB, ElasticSearch).
 • Administradors serveis (Citrix, VMWare, Sharepoint, Lotus Notes y Exchange).
 • Administradors d’emmagatzematge (Sun, Oracle, HP, Dell).
 • Administradors Ticketing (Remedy,HP ServiceManager,CA, ServiceDesk, OTRS).

 

3.- Consultoria

Professionals relacionats amb la consultoria tecnològica, responsables de la implementació de diferents solucions, així xom la formació posterior d’usuaris sobre les mateixes.

 • Consultors SAP (FI,CO,PS,SD,MM,HR,BW,ISH,ABAP)
 • Consultors de BI (Qlikview, Powercenter, Cognos, Pentaho, MicroStrategy)
 • Consultors de CRM (Siebel, Microsoft Dynamics, SalesForce, Zoho)
 • Consultors especialitzats en Banca (Murex, Avaloq)
 • Consultors de Ciberseguridad (Hacking Ètic, Pentesting, Auditors, especialistes en canals de pagament, implementadores de SIEM…)